Printer Friendly Version Izbori za Predsednika Republike Srbije 2017.g. - glasanje u inostranstvu @ 10 March 2016 10:45 AM

Povodom raspisanih izbora za Predsednika R. Srbije, koji će se održati 2. aprila 2017.g., državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno boravište u pokrajini Bavarska, moći će da glasaju u Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu, pod uslovom da su upisani u jedinstveni birački spisak, odnosno da se najkasnije do 11. marta 2017.g. (do 24 časa) prijave u Generalni konzulat R. Srbije u Minhenu za glasanje.

Državljani R. Srbije mogu izvršiti proveru da li su upisani u jedinstveni birački spisak preko sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG).

U slučaju da državljanin R.Srbije, koji ima biračko pravo nije upisan u jedinstveni birački spisak, neophodno je sprovesti postupak upisa tako što će zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podataka da će glasati u inostranstvu, dostaviti Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu. Generalni konzulat će ove zahteve proslediti nadležnim organima u R. Srbiji.

Ukoliko je državljanin R. Srbije upisan u jedinstveni birački spisak, Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu treba da dostavi zahtev za upis u birački spisak da će glasati u inostranstvu.

Pomenute zahteve/zahtev zajedno sa kopijom pasoša ili lične karte (obe strane) dostaviti Generalnom konzulatu R. Srbije u Minhenu najkasnije do 11. marta 2017.g. na jedan od sledećih načina: lično, putem e-maila gk.muenchen@mfa.rs, poštom na adresu Generalkonsulat der Republik Serbien, Böhmerwaldplatz 2, 81679 München ili putem telefaksa na broj 089/981-319.

Za sva dodatna obaveštenja zainteresovani mogu kontaktirati Generalni konzulat R. Srbije u Minhenu putem telefona 089/982-475-0 ili putem e-maila gk.muenchen@mfa.rs.