Printer Friendly Version Cenovnik konzularnih usluga @ 14 February 2018 11:46 AM

 

Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
1. Zahtev za biometrijsku putnu ispravu 65
2. Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 41 + 2
3. Izgublјena putna isprava - takse 54
4. Potvrde, uverenja 32
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 6
6. Carinska potvrda 131
7. Sastavlјanje i overa punomoćja – izjave 19 + 41
8. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi 41
9. Overa prepisa ili kopije koju sačini stranka 30
10. Overa donetog prevoda 22
11 Prevod sačinjen i overen u DKP 50
12. Sastavlјanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 72
13. Sastavlјanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena osim u oblasti nasledno - pravnih odnosa 47
14. Prijava novorođenog deteta 9
15. Prijava brakova zaklјučenih pred inostranim organom 14
16. Zaklјučenje braka u DKP 101
17. Utvrđivanje državlјanstva 56
18. Provera državlјanskog statusa 30
19. Otpust iz državlјanstva 433
20. Prijem u državlјanstvo 201
21. Pribava dokumenata od matičnih službi iz RS (po dokumentu) 31
22. Zapisnik o priznavanju očinstva 13
23. Viza - tipa B i C 62

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.