| |     ћирилица | english  
Naslovna
Generalni konzul

 

Snežana Miljanić, generalni konzul


OBRAZOVANJE

1995 Položila pravosudni ispit na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1989 Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

RADNO ISKUSTVO

2014 – do danas Generalni konzul Republike Srbije u Minhenu

2009 – 2013  Generalni direktor preduzeća DP « Beogradski sajam » sa p.o.

2008 – 2009  Zamenik generalnog sekretara Vlade Republike Srbije

2007  Pomoćnik generalnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije

2005 – 2006  Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije

2003 – 2004  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2001 – 2003  Gradski sudija za prekršaje za Grad Beograd

1999 – 2001 Sekretar gradske uprave u gradskoj upravi Grada Beograda

1995 – 1999  Sekretar skupštine opštine u Opštinskoj upravi opštine Zvezdara

1993 – 1995 Pomoćnik načelnika Odeljenja za imovinske pravne poslove u Opštinskoj Upravi opštine Voždovac

1990 – 1993  Referent pripravnik u preduzeću JP PTT Saobraćaja « Srbija »

STRANI JEZICI

EngleskiGeneralni konzul
Generalni konzul