| |     ћирилица | english  
Naslovna
Dopunska nastava na srpskom jeziku u Bavarskoj

Poštovani učenici i roditelji,

Obaveštavamo vas da je Generalni konzulat RS u Minhenu, u organizaciji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uspostavio dopunsku nastavu u Minhenu, Rozenhajmu, Nirnbergu, Pasau i Ingolštatu, a očekuju se otvaranja odeljenja u Augsburgu, Regensburgu i Lindau  na srpskom jeziku, za decu koja žele da nauče srpski jezik, upoznaju srpsku tradiciju, kulturu i steknu osnovna znanja iz nacionalne istorije i geografije. 

U dopunskoj školi pohađaju se sledeći predmeti:

1. Srpski jezik i kultura
2. Moja domovina
3. Osnove kulture srpskog naroda

Program se realizuje u tri grupe: mlađoj (prvi, drugi i treći razred), srednjoj ( četvrti, peti i šesti razred) i starijoj (sedmi i osmi razred), sa fondom od 105 do 114 časova godišnje za svaki predmet u zavisnosti od realnih mogućnosti nastave i njene usklađenosti sa redovnom nastavom u stranoj državi.

Planirano je da se nastava organizuje posle redovnih časova učenika u poslepodnevnim časovima u  obrazovno vaspitnim ustanovama strane države (školama) ili u prostoru koji odredi organ nadležan za obavezno obrazovanje učenika. 

Na kraju svake školske godine, učenici koji završe razred dobijaju đačku knjižicu sa ocenama (1-5), a na kraju školovanja i UVERENjE (ranije svedočanstvo) o završenom školovanju.

U toku godine se, shodno željama i potrebama učenika i roditelja, organizuju slobodne aktivnosti (izleti, priredbe, sportski dan, radionice).

Ukoliko ste zainteresovani da vaše dete pohađa nastavu u školskoj godini 2023/24 molimo da  popunite prijavu u koju se unose podaci o učeniku.

Prijavu za upis u školu možete popunjenu i potpisanu poslati elektronskim putem na sledeću adresu: tatjana.hot1973@gmail.com ili poštom na adresu konzulata.

Za sva (eventualna) pitanja možete se obratiti profesoru Tatjani Hot, koordinatoru i nastavniku dopunske nastave na srpskom jeziku u SR Nemačkoj (pokrajine Baden - Virtemberg i Bavarska), Ruska Federacija i Kraljevina Španija.

Kontakt podaci: 0176/23507924 ili mejl: tatjana.hot1973@gmail.com

Raspored održavanja dopunske nastave na srpskom jeziku u Bavarskoj možete naći ovde.Dijaspora
Dopunska nastava na srpskom jeziku u Bavarskoj
Besplatno savetovanje u oblasti radnog i socijalnog prava
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali