| |     ћирилица | english  
Naslovna
Prijava novorođenog deteta

Za prijavu deteta rodjenog u SR Nemačkoj radi upisa u matičnu knjigu rođenih  i evidenciju državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je lično dostaviti sledeće:

1. Popunjenu prijavu rođenja deteta u inostranstvu (MS Word ili  PDF format) i popunjen zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije (MS Word ili  PDF format) potpisan od strane jednog ili oba roditelja.

2. Original izvoda iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,

3. Na uvid se dostavljaju važeći pasoši oba roditelja, kao i fotokopije važećih biometrijskih pasoša Republike Srbije za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša). Ukoliko roditelji ne poseduju važeće biometrijske pasoše Republike Srbije neophodno je priložiti fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba roditelja.

4. Izvod iz matične knjige venčаnih iz Republike Srbije. Ukoliko brak nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti zahtev za prijavu braka. Taksa je 14 evra. Ukoliko je dete vanbračno potreban je Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, kao I saglasnost majke data na priznanje očinstva deteta, oba dokumneta potrebno je prevesti na srpski jezik. Zapisnik  može biti sačinjen i u Generalnom konzulatu. Taksa za sastavljanje  Zapisnika iznosi 13 evra.

5. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular MS Word ili PDF format). Potpis deteta mora biti overen od strane notara, ukoliko istu ne potpisuje u Generalnom konzulatu.

Taksa za prijavu rođenja iznosi 9 evra. Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete ili putnog lista, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj. Obavezno zakazivanje termina.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Lista advokata
Odgovori na najčešća pitanja
Prijava novorođenog deteta
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana
Cenovnik konzularnih usluga
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari